Norconsult bevarar Slussen i 3D

Ombyggnationen av Slussen i Stockholm pågår för fullt. För att bevara minnet av en 80 år gamla trafikplatsen fick vi på Norconsult uppdraget att dokumentera området, med terrester laserskanning.

Eftersom Slussen har varit en iögonfallande del av Stockholmsbilden i så många år var det helt naturligt att det uppstod intresse att dokumentera den för kommande generationer. Vi på Norconsult fick uppdraget att göra inmätningarna av området med en terrester laserskanner.

Resultatet blev ett punktmoln som representerar Slussen med omnejd i 3D med hög detaljnivå. För att färgsätta punktmolnet togs cirka 1200 bilder under projektets gång, och dessa utgör i sig en övergripande 2D-dokumentation av Slussen, vid sidan om laserskanningen. Det slutliga, registrerade punktmolnet av hela Slussenområdet består av över en miljard punkter.

Ett fragment ur det slutliga punktmolnet av Slussen.

Laserskanningen av Slussen är ett gott exempel på projekt inom dokumentation av platser som inte längre finns i den fysiska världen, men som tack vare den moderna tekniken kan bevaras digitalt för kommande generationer. De mycket detaljerade 3D-data som har samlats in kan användas för flera olika ändamål, och det är bara framtiden som kan visa vilka dessa kommer att vara.

Slussen kommer under de kommande åren att omvandlas till en attraktiv mötes- och handelsplats som erbjuder hållbara trafiklösningar. Det nya Slussen planeras att stå klart 2025.