Norconsult bidrar till ny dragning

I skånska Hjärup ska ett nytt bostadsområde växa fram. För att möjliggöra utbyggnaden behöver Svenska Kraftnät flytta cirka två kilometer av en elledning.