Foto: Norconsult

Norconsult bjöd in till Stadsträdgårdsmästarträff

Förra veckan arrangerade Norconsult årets första Stadsträdgårdsmästarträff, en nätverksträff för personer som jobbar med parkfrågor i kommuner i västra Sverige. Dagen bjöd på uppskattade föreläsningar och diskussioner kring temat vatten, ett aktuellt ämne som engagerar.

Norconsults Stadsträdgårdsmästarträffar arrangeras två gånger om året, där deltagarna genomför ett studiebesök under sommar/höst och vintertid träffas i Norconsults lokaler för att lyssna på föreläsningar och diskutera aktuella ämnen. Temat för den aktuella träffen var ”vatten i staden”, ett aktuellt ämne tack vare ökad medvetenhet kring klimatförändringar och hållbar stadsutveckling.

- Vi är mycket nöjda med dagens program, säger teamchef Katrine Hermansson. Våra föreläsare inspirerade och visade intressanta och effektiva sätt att använda vatten.

De inbjudna föreläsarna kom från Göteborgs Stad, Svenska Trädgårdar i Väst och Bara mineraler.

Under eftermiddagen kom det upp mycket diskussioner kring ämnet vatten, som bland annat berörde tekniska frågor, samarbete över teknikgränser och intressanta referensprojekt i andra storstäder.