Norconsult bygger brokompetens

Norconsult är väldigt starka inom brokonstruktion och analys i Norge och nu startar vi upp ett team inom samma område i Sverige.

Totalt är vi 41 brokonstruktörer i Norconsultkoncernen. När vi utvecklar vi vår verksamhet i Sverige är det viktigt att ha kompetensen även här, för att bli heltäckande och en stark aktör inom infrastruktur.

- I januari 2017 har vi ett komplett team inom brokonstruktion och analys på plats, berättar Johan Sivengård, affärsområdeschef Väg & Bana. Vi kommer att fortsätta att jobba med våra underkonsulter men ser det som en styrka att även ha egen kompetens, fortsätter han.

Redan från start kommer teamet att vara runt 10 personer under ledning av Bo Gerenmark. Bo kommer närmast från ÅF med en bakgrund från Reinertsen. Samtidigt börjar Morgan Johansson på Norconsult även han kommer närmast från ÅF.

Vi ser fram åt att hälsa dem och övriga nya medarbetare välkomna efter helgerna.