Norconsult deltar i debatten om framtidens branschutmaningar

STD genomförde igår ett välbesökt seminarium i Stockholm om branschens största utmaningar i samband med sin presentation av Branschöversikten. Anna-Jeanette Larnelius från Norconsult m. fl. deltog och diskuterade och reflekterade kring vart branschen egentligen kan tänkas vara på väg.