Norconsult deltar i internationellt hållbarhetsprojekt

I vårt uppdrag som samhällsbyggare med helhetssyn är det extra viktigt att leverera rätt kvalitet och samtidigt ta hänsyn till miljön. Som ett led i detta arbete har vi valt att delta i hållbarhetsprojektet Green Gothenburg.

Vi arbetar ständigt för ett hållbart samhälle genom att föreslå och ge kunskap om de bästa miljöanpassade lösningarna till våra kunder i uppdragen. För att visa på vårt miljöengagemang har vi valt att delta i projektet Green Gothenburg, som syftar till att öka den nationella och internationella kännedomen om att Göteborgsregionen är ledande inom miljö och hållbar utveckling. Green Gothenburg ger intressenter möjligheten att göra platsbesök, få inspiration och kunskap från och om olika projekt inom regionen.

Norconsult arbetar i ett antal olika projekt, som exempelvis ombyggnation av skolor och äldreboenden, återvinningscentraler och utveckling av koncept för energilagring, där fokus ligger på att bygga hållbart. Dessa projekt lyfter vi fram i projektet Green Gothenburg, för att visa på vårt samhällsengagemang.

Läs mer om våra projekt här.