Teamchef Daniel Johansson vid kontraktsskrivning med Bane Nor

Norconsult Fältgeoteknik får fortsatt förtroende av Bane Nor

I veckan vann Norconsult Fältgeoteknik ett nytt nationellt ramavtal med Bane Nor, myndigheten som ansvarar för all järnvägsinfrastruktur i Norge. Avtalet sträcker sig över två år med chans till förlängning och omfattar avrop på fältgeotekniska tjänster.

Norconsult Fältgeoteknik har tidigare arbetat med Norska järnvägsjätten i flera projekt, och teamchef Daniel Johanson ser mycket positivt på det fortsatta förtroendet.

- Att vi vunnit ett nationellt ramavtal kommer att generera många uppdrag inom flera divisioner inom Bane Nor och i hela Norge, säger Daniel. Vi kommer att genomföra fältgeotekniska undersökningar på land och till sjöss där vi tar fram underlag inför projektering och tar reda på förutsättingarna i grunden, fortsätter han.

Förutom det uppskattade samarbetet med Bane Nor kommer Norconsult Fältgeoteknik även att arbeta sida vid sida med kollegorna från Norconsult AS, där geotekniker och labratoriepersonal anlitas som underkonsulter.