Foto: Göteborgs Hamn

Norconsult Fältgeoteknik fördjupar Göteborgs Hamn

I början av juni gav regeringen klartecken att påbörja arbetet med farledsfördjupning av Göteborgs Hamn för att möjliggöra tyngre last för de största godsfartygen. Norconsult Fältgeoteknik har vunnit uppdraget att utföra geotekniska undersökningar och kärnborrning i hamnområdet.

Göteborgs hamn är Skandinaviens viktigaste godsnav, där 30 procent av utrikeshandeln passerar. Fältgeotekniks uppdrag ställer därför höga krav på kvalité, arbetsmiljö- och säkerhet. Markus Mangsten, VD på Norconsult Fältgeoteknik, är stolt och glad över förtroendet att rusta hamnen för nästa generations godsfartyg.

- Det kommer som mest vara tre borriggar i drift under en av de fem veckor som uppdraget beräknas ta i anspråk, berättar Markus. Vi kommer även att utföra sondering samt provtagning från en inhyrd plattform i vattnet utanför hamnen, fortsätter han.

Farledsfördjupningen innebär att containerfartyg som anlöper Göteborg kan lasta fler containrar. För de största fartygen innebär det en kapacitetsökning på cirka 50 procent. Fältgeotekniks uppdrag kommer att pågå under sommaren 2019.