Foto: Markus Tellerup

Norconsult firar framgångar på Bergslagspendeln

Norconsult har vunnit ett stort uppdrag kring signalprojektering avseende ställverk 95 och vägskyddsanläggningar mellan Fagersta och Ludvika.

Antalet passagerare på Bergslagspendeln från Ludvika till Västerås ökar ständigt, och fler skulle sannolikt ta tåget från Ludvika och Smedjebacken söderut om bansträckningen mellan Ludvika och Fagersta höll en högre standard. Den fem och en halv mil långa bansträckningen är i dag en irriterande flaskhals för såväl person- som godstrafiken.

En av flera möjliga åtgärder som skulle förbättra standarden på sträckan är ett nytt trafikledningssystem för fjärrstyrning av tågtrafiken, som Norconsult nu fått ansvaret att projektera för. På flera platser ska äldre ställverkstyper bytas ut mot nya datoriserade ställverk som kan fjärrstyras på ett effektivt sätt.

Norconsults uppdrag innebär signalprojektering avseende ställverk 95 och vägskyddsanläggningar och ska slutligen levereras som en komplett bygghandling. Uppdraget skall vara slutfört våren 2019 och därefter påbörjas byggnationen som leder till att den nya anläggningen kan tas i bruk i december 2020

Tony Strandberg, Teamchef för Spår- & Järnvägsteknik på Norconsult är stolt och glad över att Norconsult vunnit projekteringen:

- Ännu ett uppdrag som ställer krav på hög kompetens inom signal och olika generationer av signalställverk. Järnvägsteamet har vunnit flera stora ramavtal och genom det har ökar behovet av nya medarbetare i Halmstad, Göteborg och Malmö, säger Tony.