Bild: Norconsult

Norconsult förädlar Kulturhustorget i Skövde

Kulturhuset i Skövde är en av regionens mest besökta mötesplatser. Norconsults landskapsarkitekter och arkitekter anlitades av Skövde kommun för att synliggöra kulturhusets torg mot omgivande gatumiljö och stärka det som träffpunkt i staden.

Kulturhustorget i Skövde är idag trångt och svårt att använda på grund av de anläggningar och murar som finns där. Entrén till Kulturhuset i hörnet syns dåligt och delar av torget används inte alls. Skövde kommun har därför anlitat Norconsult för att få nya, kreativa ögon på hur torget kan gestaltas och förbättras.

- Kulturhusets tongivande 1960-tals arkitektur och materialval har präglat och inspirerat oss vid gestaltningen av torget, förklarar uppdragsledare Katrine Hermansson. Torget ska bli mer öppet med tydliga kopplingar mot målpunkter och entréer och flexibla ytor för olika evenemang ska skapas, fortsätter hon.

Torgets utformning har även samordnats med den nya utformningen av Hertig Johans gata, för att bilda en helhet i en av stadens viktiga entrépunkter.

Första spadtaget för det nya Kulturhustorget togs i slutet av augusti, och projektet beräknas färdigställas år 2020. 

Läs mer om Norconsults gestaltningsidé här