Foto: Norconsult

Norconsult förbättrar livsmiljön för öring i Acksjön

Framtiden ser ljus ut för öringen runt värmländska Acksjön. En hundra år gammal damm har rivits för att laxen ska hitta tillbaka till sina förfäders uppväxtmiljöer.

Sägnen säger att det kryllade av stor och fin öring i värmländska Acksjön för hundra år sedan. Det var innan flottningens framfart i området. För att bättre kontrollera vattenflödet byggdes en damm och Acksjöälven rensades på sten som låg i vägen för stockarna nedströms. Öring och annan fisk kunde inte längre ta sig mellan Acksjön och Acksjöälven. När timmernäringen sen sinade fick dammen tjäna ett annat syfte. 1944 köptes den av ett kraftverksföretag för att reg­lera utflödet ner i Acksjöälven som i sin tur påverkade vattenkraften i Klarälven.

För några år sedan lade Klarälvens vattenråd fram idéer på hur miljön kunde förbättras kring älven. Efter­som dammen hade så pass liten inverkan på vattenkraften längre ner diskuterades om dammen kunde rivas. På så vis kunde öringen kanske återvända.

Fortum, som ägde dammen, gav Norconsult i uppdrag att ta fram tillståndhandlingar för att riva dammen och sedan utforma rivnings- och återställningsarbetet.

– Vi har jobbat med det här projektet sedan 2014 och vi har lagt mycket kraft på att få utloppet att fungera som vandringsväg och lek- och uppväxtmiljö för fisken, säger, Axel Emanuelsson, som varit kon­sult på plats vid rivningen. I somras började sjön långsamt tappas på vatten. När den usprung­liga strandkanten visade sig kunde arbetet börja med att riva ut delar av dammen och återställa fåran i Acksjöns utlopp.

– Vi har placerat ut sten för att återskapa det naturliga sjöutloppet som var väl anpassat för öringens lek och uppväxt. Nu finns stenar där fisken kan gömma sig och död ved som ökar mängden insekter och i sin tur ger föda till öringen, säger Axel som planerar att återvända till Acksjön till sommaren.

– Det ska bli spännande att se hur sjön anpassat sig och växtlighet hunnit etablera sig på de nya stränderna. Öringen hittar snabbt nya vägar så det finns stora chanser att jag får en öring på kroken då.