Norconsult föreläste om CIK på ”Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar”

CIK, Centrum för kultur och Idrott i Knivsta, är Sveriges största trähus i modern tid och ett av Norconsults största flerfackliga projekt. Uppdragsledare Dan Johansson föreläste om CIK på konferensen ”Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar” i Stockholm. Konferensen samlar runt 100 kultur- och fritidschefer, idrottsstrateger och anläggningsansvariga från landets kommuner.

Dan pratade bland annat om arkitektens ansvar att förbereda byggnaden för platsen, klimatet och sociala flöden. Vidare pratade han om hur Norconsult arbetar med informerad design i materialvalen och om samverkan med Knivsta kommun.

Läs mer om CIK här