Till höger: Johan Saltin, Norconsult. Foto Klara-Maria Mach

Norconsult föreläste om dricksvattenlösningar på ”Inspiration vatten” i Norrtälje

Den 15-16 februari arrangeras ”Inspiration vatten” i Norrtälje. Det är en mötesplats för kunskap om vatten med forskare, företag, organisationer och andra intresserade som utbyter erfarenheter kring vatten och energi. Både nationella och internationella talare deltar i konferensen. Johan Saltin, sektionschef för Mark & Vatten i Växjö, var en av talarna under torsdagens program där temat var hållbara avsaltningsanläggningar och dricksvattenlösningar.

Ämnet för Johans föreläsning var dricksvatten från bräckt vatten, industriavlopp och grundvatten. Han talade också om Norconsults samarbete med Mörbylånga kommun på Öland, där man undersöker möjligheten att avsalta saltvatten med hjälp av omvänd osmos som ett led i att lösa vattenförsörjningen.