Norconsult föreläste om Nordens högsta byggnad Karlatornet

Grundläggningsdagen i Stockholm är landets största branschdag för geotekniker och arrangeras av Sveriges Geotekniska Förening. Norconsult och Norconsult Fältgeoteknik var en av utställarna på plats för att marknadsföra sina tjänster inom fältundersökningar och geoteknisk kontrollmätning.Tommy Pap och Bengt Askmar, geotekniker på Norconsult, var inbjudna föreläsare till seminarieprogrammet som pågick under dagen. I Kategorin ”Ung i branschen” presenterade Tommy Pap ett sammandrag av sitt examensarbete om sannolikhetsbaserad design i geoteknik, som också var nominerat av Svenska Geotekniska Föreningen till årets bästa examensarbete.

Bengt Askmar var inbjuden talare i kategorin ”Höga berg och djupa dalar”. Han föreläste om Nordens högsta byggnad Karlatornet, där Norconsult är huvudkonsult för geoteknisk undersökning och geoprojektering. Norconsult ansvarar även för bygghandling avseende schakt och spont samt grundläggningen med grävpålar tillsammans med VBK.