Norconsult förstärker Växjökontoret

Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom vatten, avlopp och miljö och med vår nya medarbetare Kristina Reeves förstärker vi vår kompetens inom förorenad mark.

Kristina Reeves arbetar sedan mitten av januari på vårt Växjökontor och kommer närmast från Länsstyrelsen i Kronoberg där hon arbetat med förorenad mark och tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet.

- Jag sökte mig till Norconsult eftersom det är ett spännande företag med intressanta projekt, berättar Kristina. Tidigare har Kristina också arbetat som miljöskyddsinspektör i Visby kommun och Karlskrona kommun.

- Kristina har en Master i Ekotoxikologi från Uppsala universitet och hennes erfarenhet från Länsstyrelsen är en värdefull tillgång i vårt arbete som tekniska konsulter både när det gäller undersökningar och sanering av förorenad mark, säger Johan Saltin, Sektionschef för Mark och Vatten i Växjö.