Norconsult gör Avenyn vackrare

Den första etappen i upprustningen av Avenyn startar nu i början av november med nedre Götaplatsen, mellan Berzeliigatan och Geijersgatan. Som ett första steg mot att skapa en sammanhängande torgyta av nedre och övre Götaplatsen kommer man att göra om hela området mellan Stadsbiblioteket och biografen Göta. Ytskikten byts mot svart diabas med ljusplattor utspridda som stjärnor på en nattsvart himmel. Belysning, skyltning och utrustning byts ut. Gatan smalnas av genom att bredda mittremsan där ett ljus- och vattenspel kommer att anläggas. Norconsult svarar för projekteringen.

Vattenspelet som ska anläggas i platsens mitt är en befintlig installation som tidigare stått vid Ryaverket. Installationen kommer dock att anpassas till de förutsättningar som finns på Avenyn. Vi på Norconsult har fått i uppdrag att projektera ombyggnaden och ljus- och vatten installationen. Våra landskaps­arkitekter, VA-tekniker och väg-projektörer medverkar. Ombygg­nationen är planerad att stå klar den 29 april 2016, lagom till den årliga Chalmerscortegen och andra arrangemang somarrangeras under våren.