Foto: Trafikverket

Norconsult gör bullerutredning på Kontinentalbanan

Norconsult har vunnit uppdraget att ta fram bygghandling och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för Projekt Bulleråtgärder Kontinentalbanan.

Uppdraget omfattar att göra bullerberäkningar och ta fram konstruktionshandlingar, för bitvis ny och bitvis förändrad bullerskyddsskärm. Dessutom utför Norconsult geotekniska provtagningar och utredningar samt ansvarar för eltekniken. Uppdraget pågår från hösten 2017 till 2021.

Tågtrafiken på Kontinentalbanan är sedan färdigställandet av Citytunneln begränsad till godstrafik. För att möjliggöra persontrafik har Malmö stad slutit avtal med Skånetrafiken om påtagtågstrafik runt Malmö.Malmöringen innebär trafikering av dubbelriktad Pågatågstrafik med sju stationer. De planerade stationerna kommer att vara Malmö C, Östervärn, Persborg, Rosengård, Svågertorp, Hyllie och Triangeln. Men för att få återuppta persontrafik på Kontinentalbanan måste bullret sänkas med 5 dB, enligt beslut i Mark- och Miljödomstolen. För att uppfylla kraven krävs flera fysiska åtgärder i form av högre bullerplank. Trafikstarten planeras till senast 2025.

Mats Lithner, uppdragsledare på Norconsult är mycket nöjd med att Norconsult vunnit uppdraget:
-År 1980 började jag som tågklarerare på Lundavägens station på Kontinentalbanan. Därför känns det extra roligt att få leda projektet med banan och kunna bidra till att persontrafiken återupptas.