Norconsult har vunnit ramavtal med Swedegas AB

Norconsult AB har tillsammans med Norconsult AS i Norge ingått ett ramavtal med Swedegas AB om att leverera konsulttjänster inom flytande naturgas (LNG), under 2016 och 2017.

Norconsult har under de senaste 20 åren utfört ett stort antal projekt med flytande naturgas bland annat kondensering, förvaring, exportterminaler och återförgasning. Vi har arbetat i alla projektens utförandefaser, från tidiga undersökningar till uppföljningar av konstruktionerna och överlämning av anläggning till kund.
­
- Det är mycket glädjande att vinna ett ramavtal som så tydligt visar på hur vi samarbetar mellan Norge och Sverige, säger Anders Eidensten, Affärsområdeschef Energi & Industri på Norconsult.