Visualisering: Vandkunsten

Norconsult har vunnit uppdrag i Danmark

Tillsammans med den danska arkitekten Vandkunsten, Marianne Levinsen och Dansk Energi Management & Esbensen, har Norconsult Sverige och Danmark vunnit uppdraget att se på lösningar för det nya stads- och bostadsområdet Amager Fælled Kvarter. Det nya området Amager Fælled Kvarter i Ørestad söder om Köpenhamn omfattar enligt plan närmare 260 000 kvm byggnation och grönområden. Stadsdelen ska utvecklas med naturligt baserade lösningar och förbinda staden och naturen på ett helt nytt sätt. I projektet kommer Norconsult Sverige och Danmark att vara expertrådgivare gällande trafiklösningar för det nya området.