Foto: Norconsult

Norconsult höjer säkerheten på Bohusbanan

Norconsult har vunnit uppdraget att projektera ombyggnationen av plankorsningen Östra Berg. Målet är att öka säkerheten på en av Bohusbanans mest olycksdrabbade delsträckor.

Trafikverket har inlett ett arbete för att på ett mer systematiskt sätt åtgärda järnvägskorsningar med förhöjd olycksrisk, där ca 1000 plankorsningar ska ses över. En av dem som ska prioriteras är plankorsningen Östra Berg på som ligger mellan Stenungssund och Uddevalla och ingår i Bohusbanan.

Norconsults uppdrag innebär att öka säkerheten genom att bygga om plankorsningen från dagens kryssmärke till helbomsanläggning (A-anläggning). Projekteringen beräknas vara klar under tidig vår och byggnationen kan påbörjas under hösten 2020.

- Det känns bra att kunna bidra till att höja säkerheten för en av Bohusbanans mest utsatta korsningar, säger Teamchef Tony Strandberg, som är glad över att teamet vunnit uppdraget. Genom flera års erfarenhet av både små och stora uppdrag kan vi erbjuda en bred expertis inom spår- och järnväg – inte minst i säkerhetsfrågor, fortsätter han.