ASES tillvaratar, säsongslagrar och återvinner solens energi i byggnader, sommar som vinter

Norconsult huvudägare till ASES

Norconsult har förvärvat 80% av aktierna i Aktiebolaget Svenskt Klimatneutralt Boende vilket innebär att Norconsult nu äger 100% av bolaget och därmed även den patentsökta produkten ASES.

2012 förvärvade Norconsult 20% av bolaget Svenskt Klimatneutralt Boende och har sedan dess deltagit i utvecklingen av energilagringssystemet ASES – Active Solar Energy Storage. ASES innebär att man tillvaratar, säsongslagrar och återvinner solens energi i byggnader, sommar som vinter.

Konceptet stämmer väl med Norconsults mission att med samhälls- och ägarengagemang skapa mervärde för samhället. När nu den tidigare ägaren, Skräddaregården Erikstorp AB och VD Jan-Erik Eskilsby, har beslutat sig för att avveckla sitt engagemang i bolaget är det ett naturligt steg att Norconsult förvärvar resterade aktier.

Tekniken har testats sedan 2008 och kan mycket väl användas för att bygga mycket energisnåla passivhus, utan passivhusens arkitektoniska begränsningar. Den kan implementeras på alla typer av fastigheter för att minska dess driftskostnader vilket leder till stora årliga besparingar för fastighetsägaren.

ASES baseras på att fastigheten värms upp med sol hela året. Sommarens stora solinstrålning lagras till vintern när den behövs som mest. Systemet är rekommenderat vid nybyggnation men är i många fall ett utmärkt system att använda för att minska klimatpåverkan även för befintliga fastigheter.

Norconsult ser det som en möjlighet att fortsätta bygga effektivt och samtidigt göra det gott för både klimatet, plånboken och samvetet.

Norconsult tror helhjärtat på konceptet och kommer med sin kompetens inom geoteknik, arkitektur, installationsteknik och geohydrologi fortsätta att utveckla produkten och föra ut den till en bredare marknad.

För med information kontakta:

Ljot Strömseng VD
Tel: +46 31 50 70 85
Mail: ljot.stromseng@norconsult.com