Norconsult löser vattenbrist på Öland

Grundvatten är en bristvara på Öland och grundvatten­nivåerna har aldrig varit så låga som de har varit under sommaren och hösten 2016. Vi fick uppdraget att lösa vattenbristen.

För att lösa vattenbristen på Öland har vi föreslagit att man installerar berg­borrade brunnar längsmed strandkanten, söder om Mörbylånga, för att på så sätt kunna pumpa bräckt vatten genom berget för att sedan avsalta till ett färdigt dricksvatten. I början av 2017 ska brunnarna provpumpas och första vattenprov ska tas för underlag till valet av reningsprocesser i vattenverket.

Pilotanläggning för membranteknik på bräckt vatten
Inom samma uppdrag arbetar vi även med en förstudie till ett vattenverk i Mörbylånga samhälle där man ska använda sig av membranteknik för att rena det bräckta vattnet och producera dricksvatten. Men membrantekniken är outforskat på bräckta vatten för vattenverk i större skala. På norra Gotland byggdes ett verk som togs i bruk i juni i år och på norra Öland projekterar just nu Borgholms kommun för att bygga ett avsaltningsverk.

Vi arbetar dessutom med att ta fram underlag för en pilotanläggning som ska tas i bruk efter årsskiftet och avsalta det bräckta vattnet från Kalmarsund med hjälp av membranteknik. Det nya vattenverket ska även innehålla reningssteg för att rena grundvatten. Det framtida vattenverket kommer alltså att ha två separata reningstekniker, ett för det bräckta vattnet och ett för grundvattnet, där båda reningsstegen ska producera dricksvatten.

Pilotanläggningen ska börja testats i början av 2017 där både bräckt vatten och grundvatten ska renas till ett färdigt dricksvatten. Tanken med pilotanlägg­ningarna är att testa vilka reningstekniker som fungerar bäst och som sedan kan installeras i ett framtida vattenverk.