Norconsult markerar världens miljödag den 5 juni. Foto: Norconsult

Norconsult mobiliserar sina anställda på Världsmiljödagen

Världsmiljödagen (World Environment Day) är en FN-dag uppmärksammas 5 juni varje år. Norconsult uppmuntrar alla anställda att använda dagen för att göra miljövänliga val.

- På Norconsult är hållbarhet en av tre strategiska huvudteman under den nuvarande strategiperioden. Som konsulter är det viktigt för oss att ge goda råd som bidrar till att minska miljöpåverkan av de projekt vi är inblandade i, men även använda möjligheter som denna för att mobilisera både anställda och andra till att göra miljömedvetna val. Världens miljödag är en utmärkt möjlighet att göra det, säger Bente Gjerstad - hållbarhetschef vid Norconsult AS.

Bjuder in andra att delta

Syftet med Världsmiljödagen är att sprida kunskap och skapa intresse för miljöfrågor runt om i världen. Om Norconsults hållbarhetsstrategi ska bli en framgång måste alla anställda bidra till det gemensamma arbetet, så att företaget kontinuerligt förbättrar sin rådgivning inom hållbarhetsområdet.

- Vi söker ständigt efter bra lösningar och råder våra kunder att göra hållbara val i projekten. Vi har många anställda som verkligen är engagerade i att göra kloka miljöval. Vi ser hur barn runt om i världen mobiliserar för en hållbar framtid, och då måste vi självklart föregå med gott exempel. Vi uppmuntrar andra att också delta den 5 juni, säger Gjerstad.

#norconsultenvironmentalday 5 juni

På Norconsult uppmuntras alla anställda att göra miljömedvetna val och aktiviteter och dokumentera med bild på Facebook eller Instagram. Aktiviteten kan vara allt från återvinning, plockning av plast och sopor till att använda miljövänliga transportsätt - och man uppmuntras även att dela exempel på hur man har hittat mer miljövänliga lösningar.

- Även om temat för världens miljödag är luftföroreningar, är det inte så att de aktiviteter vi delar denna dag måste vara relaterade till detta. De viktigaste är aktiviteter som skapar förändring och som bidrar till FN: s hållbarhetsmål, säger Bente Gjerstad.

Luftföroreningar huvudtema

Huvudtemat för världens miljödag 2019 är luftföroreningar. Världshälsoorganisationen (WHO) rapporterar att sju miljoner människor årligen dör av luftföroreningar. Samtidigt lever 90 procent av världens befolkning på platser där luftkvaliteten är sämre än WHO: s standarder, så det är i stor utsträckning också ett globalt problem.

Miljöpolicy och ISO 14001

Norconsults miljöpolicy är en integrerad del av företagets ledningssystem, och krav på miljöhänsyn införlivas i rutiner för utförande av uppdrag i enlighet med kraven för att skydda kvalitet, hälsa och säkerhet. I verksamheten fokuserar bolaget på åtgärder som kan bidra till minskad resursförbrukning, förorening och avfall som ett resultat av anställningsaktivitet i anställningsförhållandet. Som en del av det systematiska förbättringsarbetet är ledningssystemet certifierat enligt ISO 14001 Environmental Management och Environmental Lighthouse-systemet.