Vattenkanal med två dammar, Kolla Parkstad - Foto: Magnus Hägg, Kungsbacka kommun

Norconsult nominerat till Kungsbackas arkitekturpris

För andra året i rad är Norconsult nominerat till priset för bästa stadmiljö i Kungsbacka kommun. Extra roligt är det också att Norconsult i år är nominerat för två av sina projekt. Kungsbacka Kommun delar ut sitt arkitekturpris sedan 1993 och det delas ut i kategorierna bostadsmiljö och stadsmiljö. De projekt som Norconsult är nominerat för är dels en vattenkanal med två tillhörande dammar i Kolla Parkstad och dels gaturummet Gnejsvägen även det i Kolla Parkstad. Arbetet med att ta fram tre förslag till nomineringen har gjorts av en jury och därefter har kommuninvånarna i Kungsbacka röstat fram vinnarna. Vinnaren utses den 7 oktober på Tjolöholms Skördefest.