Foto: Norconsult

Norconsult och Ingenjörer utan gränser i Tanzania

Emma Nilsson Keskitalo och Debora Falk från team VA-teknik på Norconsult åkte tidigare i år till Tanzania för att delta i ett vattenförsörjningsprojekt som Ingenjörer utan gränser och tre Chalmersstudenter initierat på en skola. Norconsult ingår i partnerskapet sedan 2017 och bjuder därigenom på de anställdas expertis och tekniska lösningar.

Målet var att ta fram en hållbar lösning för skolans vattenförsörjning som gjorde dricksvattnet tjänligt och att utbilda skolbarn och personal kring vatten och underhåll av anläggningen.

– Strax innan vår ankomst visade det sig att den ena vattentanken läckte och att de drygt 1 200 skoleleverna tvingades dela på tre hinkar vatten per skoldag. Situationen gjorde det brådskande att först och främst laga den trasiga tanken, säger Emma Nilsson Keskitalo.

Förslag togs fram på en ny regnvattentank med en handbyggd pump och en insamling startades för att stötta finansieringen. Norconsults förslag samlades i en rapport som överlämnades till Ingenjörer utan gränser, som drivit projekt i Manuvo sedan 2012, och den lokala organisationen på plats.