Foto: Norconsult

Norconsult och RISE arrangerade workshop för ökad hållbarhet i byggsektorn

I veckan stod Norconsult som värd för en workshop om cirkulära flöden av byggmaterial, tillsammans med forskningsinstitutet RISE. Målet var att starta ett arbete för inventering av byggnader inför rivning och ombyggnation, som ska öka möjligheterna att återanvända material från befintliga byggnader i nyproduktion.

Cirkulära flöden av byggnadsmaterial kommer att spela en stor roll för hållbarheten i byggbranschen framöver. Det är också en del av regeringens nationella miljömål att 70 % av icke-farligt byggnads och rivningsavfall ska vara återvinningsbart eller materialutnyttjas år 2020.

För att bemöta utmaningarna i byggbranschen samlade Norconsult och RISE verksamma personer inom inventering, byggnadsmaterial, avfallshantering, rivning, sanering och miljömyndigheterna för att tillsammans hitta nya hållbara lösningar. Pernilla Johansson, forskare på RISE, är mycket nöjd med dagen.

- För att byggbranschen ska bli mer hållbar behöver vi samarbeta och skapa fler mötesplatser för samverkan och kunskapsspridning. Att genomföra workshop med Norconsult känns som ett steg i rätt riktning, fortsätter hon.

Malin Gillmark, miljöspecialist och uppdragsledare på Norconsult, håller med Pernilla och ser fram emot framtida samarbeten.

- Det är nyttigt att höra varandras perspektiv på hållbarhetsfrågor, säger Malin. Vi kommer att fortsätta driva arbete med att utveckla metoder för cirkulära flöden av byggnadsmaterial i samarbete med RISE och Yrkeshögskolan i Göteborg, avslutar hon.