foto: wikimedia_ingolf_cc-by-sa-2.0.

Norconsult och Strukton Rail tar tunnelbanan till nya höjder

Team Geodesi på Norconsult AB har fått i uppdrag att beräkna det nya stomnätet i höjd för Stockholms tunnelbana, som är ett av de största mätningstekniska projekten i Sverige.

Inom ramen för drift och underhåll av Stockholms tunnelbana utförs många geodetiska mätningsarbeten, vilket kräver tillgång till ett modernt och hållbart referenssystem i plan och höjd. Systemet realiseras av ett antal referenspunkter som utgör ett stomnät. För att uppfylla de krav som ställs på modern mätningsteknik behöver höjdsystemet att bytas ut. Därför har omfattande geodetiska mätningar utförts på alla tunnelbanelinjer av Strukton Rail AB, för att möjliggöra implementeringen av det nya systemet.

Den totala mätsträckan är ca 300 km lång, vilket gör det till ett av Sveriges största mätningstekniska projekt. Norconsult har nu granskat och bearbetat alla mätningar inför att det nya systemet sätts i drift, sannolikt under 2019. Det nya systemet kommer att skapa en bra grund för geodetiska mätningar i en av Sveriges viktigaste spåranläggningar.

- Det har varit ett spännande projekt att arbeta med. Vårt arbete kommer bokstavligen att höja kvalitén på tunnelbanan, både för dem som arbetar med och som åker tunnelbanan varje dag, säger Yuriy Reshetyuk som är ansvarig för projektet på Norconsult.

Andreas Svensson, projektledare på Strukton Rail, håller med.

- Samarbetet har fungerat riktigt, riktigt bra mellan Strukton och Norconsult och vi är väldigt nöjda att få arbeta tillsammans med er, säger Andreas.