Mittbanan nära Storlien

Norconsult ökar säkerheten på Mittbanan

Mittbanan har idag ett antal brister som gör att tågens hastighet är låg och det är svårt att utveckla trafiken med ett stort antal plankorsningar.Mittbanan mellan Storlien och Sudsvall, är en äldre bana med låg och ojämn standard. Regionen genomför nu tillsammans med Trafikverket ett större projekt ”Funktionella mittstråket” med stora satsningar på att öka kapaciteten och att korta restiderna. Detta ska främst ske genom olika trimningsåtgärder, nya stationer, bortplockade plankorsningar mm. En ny station planeras också i Nälden. Projektet ska genomföras fram till 2019.Som en del av detta har Norconsult vunnit uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och byggplatsuppföljning för sträckan Stöde och Sundsvall V. När säkerheten höjts kommer hastigheten höjas på sträckan mellan Stöde och Sundsvall V och det blir möjligt att framföra tåg med överhastighet på sträckan. Uppdraget kommer att pågå mellan november 2016 och december 2017.