Norconsult ökar tillgängligheten för funktionshindrade

Med projektet ”Stationer för alla” ska 150 stationer tillgänglighetsanpassas. Norconsult har vunnit uppdraget att identifiera och kostnadsberäkna vilka åtgärder som behövs för att uppfylla de ställda kraven.

För resenärer med en funktionsnedsättning kan miljön i kollektivtrafiken vara fylld av både större och mindre svårigheter. Även i livets övriga skeden kan utformningen av stationsmiljön göra det svårt att ta sig fram. För barn, föräldrar med barnvagn eller resande med mycket packning underlättar det om den fysiska miljön är anpassad. Bristande skyltning, trappor och dörrar som är tunga att öppna blir ett hinder för människors jämlikhet och delaktighet i samhället.

”Stationer för alla”
Vår lagstiftning säger att offentliga platser ska vara utformade och tillgängliga för så många som möjligt. Fram till 2021 ska projektet "Stationer för alla" anpassa 150 stationer efter beslutade åtgärder.
Som en del i detta har Norconsult vunnit uppdraget att inventera, identifiera och kostnadsberäkna vilka åtgärder som behövs för att uppfylla kraven för tillgänglighet för funktionshindrade på följande järnvägsstationer: Helsingborg C, Höör, Jönköping, Osby, Göteborg C, Karlstad C, Kinna, Strömstad, Säffle, Falkenberg, Lidköping, Ytterby.


 

Uppdraget innebär även upprättande av förfrågningsunderlag för upphandling av totalentreprenad på fyra av stationerna. Uppdraget kommer att pågå mellan maj till november 2017.