Foto: Harri Blomberg, CC 3.0

Norconsult ökar tillgängligheten i Uddevalla

Norconsult har vunnit ett uppdrag att projektera åtgärder som förbättrar tillgängligheten på järnvägshållplatsen Uddevalla Östra.

Hållplatsen Uddevalla Östra ligger utefter Bohusbanan som trafikeras av tåg mellan Göteborg och Strömstad. Järnvägsstationen ligger i nära anslutning till Uddevalla gymnasieskola och Högskolecentrum Bohuslän. Uddevalla Östra är viktig för pendlarresenärer både norr- och söderut.

Norconsults uppdrag innebär att ta fram ett förfrågningsunderlag för en utförandeentreprenad som möjliggör en höjning av plattformen. Plattformen är i sin nuvarande utformning låg och ojämn, vilket innebär att insteget till tågen blir hela 45 cm. Detta gör plattformen otillgänglig för funktionshindrade och medför även risker för alla resenärer som ska stiga av och på tågen.

I uppdraget ingår en rad av Norconsults breda kompetens som exempelvis fältgeoteknik, geoteknik, miljö samt spår- och markprojektering. Tony Strandberg, Teamchef för Spår & Järnvägsteknik på Norconsult är stolt och glad över att ha vunnit projekteringen.

- Det är jättekul att vinna ännu ett uppdrag som visar på vår höga kompetens inom tillgänglighetsfrågor, säger Tony. Med en ständigt stigande orderstock har vi ett fortsatt behov av nya medarbetare i Varberg, Halmstad, Göteborg, Helsingborg och Malmö, avslutar han.