Teamchef Tony Strandberg tillsammans med Sven Larsson, Mats Berglund och Christopher Boothe. De kommer att utföra projektering, säkerhetsgranskning och ibruktagande av signalanläggningar inom både järnväg och spårväg.

Norconsult öppnar kontor i Halmstad

Nu utökar Norconsult sin karta med Halmstad. I oktober öppnades kontoret och en grupp signalprojektörer tog plats på 12 våningen i Trade Center. Detta innebär att Norconsult har BEST-kompetens på 3 orter, i Göteborg, Malmö och Halmstad.

Teamet i Halmstad utför projektering, säkerhetsgranskning och ibruktagande av signalanläggningar inom både järnväg och spårväg.

Spår- och järnvägsteknik är en nysatsning och under uppbyggnad, berättar Tony Strandberg teamchef på Norconsult. Vi vill bli fler och söker därför medarbetare inom bana, el, signal, tele eller allmän järnvägsteknik ex. uppdragsledare och teknisk säkerhetstyrning, fortsätter han.

Erfarna eller nybörjare med någon relevant utbildning är alla lika välkomna att höra av sig.