Norconsult öppnar kontor i Jönköping

Norconsult har öppnat nytt kontor i Jönköping, som inledningsvis byggs upp med teknikområdena väg och miljö. Planen är även att utvidga med VA, projektledning samt arkitektur och samhällsplanering.

- Jönköping med omnejd är en expansiv region där vi ser vikten av att verka och synas, säger Mats Hörnfeldt, sektionschef för Infrastruktur på Norconsult. Det ger oss möjlighet att anställa hög och tvärfacklig kompetens inom de områden där vi vill expandera, fortsätter han.

Det nya kontoret knyter bolagets andra kontor i södra Sverige närmare varandra menar Mats. Han ser positivt på marknaden med Jönköping och dess kranskommuner samt närheten till Trafikverket och möjligheten till att vinna nya uppdrag inom projektering, exploatering, bostäder och konstruktion.

Johan Saltin, Sektionschef för Mark & Vatten, ser Jönköpingskontoret som en chans att sprida Norconsults positiva företagskultur och stärka samarbetet inom affärsområdena.

- Det betyder mycket att finnas på plats i Jönköping som en lokal aktör, säger Johan. Det är också en viktig del i Norconsults strategi om att bli 1000 anställda år 2021. Etableringen kommer även att underlätta samarbetet i de uppdrag som utförs i regionen, avslutar han.