Från vänster: Suzie Millar, Dean Hassall, Darryl Andrews, Graeme Boyd, Chris Dunlop, Imogen Stretton och Chris Lucas.

Norconsult öppnar kontor på Nya Zeeland

Med dotterbolag i Malaysia, på Filippinerna och nu även på Nya Zeeland har Norconsult mer än 100 medarbetare i Sydöstra Asien och Stillahavet.

Företaget kommer att erbjuda ett brett utbud av tjänster inom vattenkraft och dammar, samt grundläggande design och anbudshandlingar, detaljprojektering och konstruktionstillsyn, granskningar av dammsäkerhet bland annat.

– Öppnandet av kontoret på Nya Zeeland är en del av vår långsiktiga satsning på vattenkraftsprojekt i Sydöstra Asien. Med etableringen har vi nått en viktig milstolpe, säger Jørn Tyrdal, regionchef för Sydöstra Asien.

Vi är nu i färd med att rekrytera en grupp av 4-6 erfarna högt kvalificerade personer inom vattenkraft och dammar. De har alla omfattande erfarenhet av att arbeta i internationella vattenkraftsprojekt och framförallt på Nya Zeeland, Asien och Stillahavsområdet.

– Jag är tacksam för att ha fått möjligheten att få bidra till att bygga en starkare ställning för Norconsult i Sydöstra Asien. Organisationens internationella erfarenhet av vattenkraftsprojekt kommer utan tvivel vara av intresse för kunder i området, säger Graeme Boyd, direktör för Norconsult Nya Zeeland.


*** 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Regiondirektör Sydöstra Asien, Jørn Tyrdal
Mob: +47 924 11 039
Mail: jorn.tyrdal@norconsult.com

Koncerndirektör Internationellt, Ola Norderhaug
Mobil: +47 454 01 336
Mail: ola.h.norderhaug@norconsult.com