Foto: Trafikverket

Norconsult övervakar högre axellaster på Malmbanan

Norconsult har vunnit ett uppdrag att övervaka ett test med tyngre tåg på Malmbanan.

Det finns en stor efterfrågan på ökad kapacitet längs Malmbanan. Genom att förstärka banan kan mer gods transporteras utan att antalet tåg ökar. En axellast(STAX) om exempelvis 32,5 ton istället för dagens 30 ton ger 10 % kapacitetsökning.

Trafikverket planerar tillsammans med LKAB att starta en årslång erfarenhetsdrift med STAX 32,5 ton på Norra Malmbanan mellan Kiruna och Narvik med start i december 2018. Under tiden för erfarenhetsdriften kommer Trafikverket att genomföra ett kontrollprogram främst riktat mot spår/bana.

Norconsults uppdrag är att från olika system inhämta, analysera, sammanställa och rapportera 11 olika aktiviteter i kontrollprogrammet i en månatlig rapport. Rapporten kommer att användas som underlag och information till olika funktioner och roller inom Trafikverket, LKAB och BaneNor om hur trafiken med STAX 32,5 ton påverkar banan.

Tony Strandberg, Teamledare för Spår & Järnvägsteknik på Norconsult, är stolt och glad över att ha vunnit uppdraget.

- Det går riktigt bra för järnvägsteamet nu, med ytterligare ett jobb i raden som visar på vår höga kompetens inom spår/bana och utredning, säger Tony. Med en ständigt stigande orderstock behöver vi nya medarbetare i Varberg, Halmstad, Göteborg, Helsingborg och Malmö, avslutar han.