Norconsult optimerar tågföringen på Ostkustbanan

Ostkustbanan är idag hårt belastad och fortsatta åtgärder pågår för att kunna hantera den ökade belastningen och korta restiderna. Norconsult har fått uppdraget att arbeta med ytterligare förbättringsåtgärder.

Ostkustbanan sträcker sig mellan Stockholm och Sundsvall, och är idag hårt belastad av både person- och godstrafik. Trafikverket genomför nu en fortsatt optimering av sträckan mellan Ekeby och Säby samt i Skavstaby, norr om Stockholm, för att tjäna värdefull tid vid tät tågföring.

Som en del i detta har Norconsults signalprojektörer fått uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad samt byggplatsuppföljning. Uppdraget kommer att pågå mellan mars 2017 och september 2018.