Norconsult organiserar seminarium kring internationella höghastighetsjärnvägar

Norconsults utvecklingschef inom järnväg, Mats Lithner, har fått uppdraget från Götalandsbanan att organisera ett seminarium kring internationella höghastighetsjärnvägar.