Norconsult på plats under EU Sustainable energy week

Norconsult höll en uppskattad föreläsning om ASES under konferensen EUSEW i Bryssel. Konferensen är Europas viktigaste konferens gällande energieffektivitet och förnybar energi.

I mitten av juni arrangerades EU Sustainable energy week (EUSEW) i Bryssel. Konferensen handlar om energifrågor och samlar ett par tusen delegater från Europakommissionen, lokala myndigheter runt om Europa, intresseorganisationer och industri. Under ett par dagar låg fokus på energieffektivitet och förnybar energi.

En mycket uppskattad föreläsning handlade om Norconsults patentsökta teknik, ASES. Thule Brahed, som arbetar med hållbar energiteknik på Norconsult, redogjorde för fördelar på den nordiska marknaden. Och möjligheterna att använda samma lösning i resten av Europa. Ett av flera exempel som presenterades var Fredrika Bremergymnasiet, Sveriges mest energieffektiva yrkesskola.

- Det känns mäktigt att som konsultfirma bidra till politiken på EU-nivå. Att vi på Norconsult hjälper till att bana väg för teknikutvecklingen inom energilagring, berättar Thule.

Att Norconsult deltar i evenemang som EUSEW öppnar dörrar till nya marknader och ger möjlighet att påverka menar han.

- Jag hoppas vårt deltagande öppnar upp en marknad för säsongsvärmelagring i hela Europa, berättar Thule. Inte minst om myndigheterna beslutar om ekonomiska styrmedel för att stärka förtroendet och underlätta användandet av ny teknik, konstaterar Thule.