Illustration: AIX Arkitekter och Suteki Studios

Norconsult projekterar gator i ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt

Norconsult är mitt uppe i arbetet med gatuprojekteringen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Stockholms stad har anlitat Norconsult för alla gatuprojekteringsprojekt inom det område som sträcker sig cirka 3.5 km från Lidingöbron i norr ner till Loudden i söder.

- Vi arbetar med allt från tidiga skisser och utredningar till kompletta program-, system-, bygg- och relationshandlingar. För tillfället pågår arbetet med en bygghandling för Hamnpirsvägen och en systemhandling för Södra Värtan, säger Lars Nilsson, uppdragsledare, och Nils Lindborg, vägprojektör.

I Norra Djurgårdsstaden planeras 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser som kombineras med en modern hamn och annan strategisk infrastruktur såsom spårväg in till centrala Stockholm. Stadsutvecklingen sker till stor del inom industri- och hamnområden med verksamheter som måste vara igång under hela byggnadstiden.

Hållbarhetsfrågorna genomsyrar hela projektet och målet är att erbjuda en av Europas mest attraktiva och moderna boendemiljöer och arbetsplatser. Stadsdelen gränsar till unika kultur- och landskapsmiljöer och ses som ett skyltfönster för hållbart stadsbyggande.
Området planeras vara fullt utbyggt omkring år 2030.