Norconsult projekterar tågtunnel

Det handlar om en 154 kilometer lång höghastighetsjärnväg som innefattar tjugo kilometer tunnel och cirka tvåhundra broar. Norconsult utreder och projekterar alternativet med tunneldragning under Linköping.

– Den spårtekniska utmaningen är att jorddjupet är relativt stort och att det ska byggas fem stycken två kilometer långa tunnlar, anpassade för olika slags tåg, under Linköping, säger geologen Sid Patél på team Geoteknik.

Uppdraget kommer från Linköpings kommun och ska vara slutfört till sommaren. För att lösa uppgiften sammanställer Norconsult geologisk och geoteknisk information i en tredimensionell modell, som sedan ligger till grund för fortsatt projektering.