Norconsult scannar Stegeborgs slottsruin

Stegeborgs slottsruin ligger belägen på en liten ö i Slätbaken, utanför Söderköping, nära inloppet till Göta Kanal. Ruinen uppfördes under 1400-talet och var under medeltiden ett av Sveriges viktigaste fästen samt kungligt slott fram till 1600-talet. I maj 2014 rasade plötsligt en stor del av muren på slottsruinen och återuppbyggnaden av denna är nu i full gång. Anledningen till att muren rasade var på grund av att den expanderade och nu ska man förhindra att ytterligare ras sker. Vi har fått i uppdrag att genomföra en laserscanning av hela ruinen under hösten 2015. Scanningen ska visa på om det finns ytterligare risk för ras.


Laserscanning är en kostnadseffektiv och snabb metod när det gäller insamling av tredimensionell mätdata och ett utmärkt verktyg för uppmätning av befintliga byggnader. På Norconsult använder vi 3D-laserscanning för mätuppdrag där detaljrikedom och precision efterfrågas. Exempel på andra projekt vi har arbetat i är scanning och ortofotografering av fasaden på Stockholms slott, 3D-laserscanning av World Trade Center i Stockholm och dokumentering av Slussen i Stockholm innan den rivs.