Foto: Pixabay

Norconsult skyddar uttrarna

Uttrar och andra medelstora däggdjur ska skyddas från trafiken över väg- och järnvägsbroar i södra Sverige. Många av dessa djur tycker inte om att simma under broarna, och väljer istället att passera bron uppe på vägbanan där de riskerar att bli påkörda. Norconsult har därför hjälpt Trafikverket att projektera djurhyllor under broarna längs insidan av brofästena.

Norconsults uppdrag har inneburit en kontroll av Trafikverkets djurfarliga broar i södra Sverige, där respektive bros behov har identifieras och mängdats. Målet är att hyllorna ska göra att uttrarna kan ta sig fram säkert i naturen. Mattias Rehnström, konstruktör på Norconsult, har projekterat ritningar och specifikationer för ett stort antal av Trafikverkets broar i södra Sverige, där varje plats krävt olika lösningar.

- Uppdraget är inte stort till storleken, men det är en ovanlig uppgift med lika ovanliga utmaningar, konstaterar Mattias. Att leverera en specialanpassad lösning för 44 broar har varit en av dem, berättar han.

En av de vanligaste lösningarna är att montera en liten djurbro i den redan befintliga väg- eller tågbron. En annan metod är att montera en torrtrumma vid sidan om röret för vattendraget. Förhoppningen är att hyllorna ska underlätta för uttrarna att hitta mat, partners och nya platser att utforska. I vilken utsträckning djuren kommer att använda hyllorna återstår att se.

- Det kommer ta lite tid innan vi vet om hyllorna fungerar som de ska, förklarar Mattias. Men att vi jobbar med skyddsåtgärder för även de minsta djuren känns bra, och ett bra exempel på att vi på Norconsult arbetar med både stora som små uppdrag, avslutar han.