Foto: Norconsult

Norconsult snabbar upp Norra stambanan

Norconsult har vunnit ett uppdrag att projektera nya mellanblocksignaler på Norra stambanan. Projektet innebär att ta fram handlingar för byggnation av nya mellanblocksignaler. Leverans sker i slutet av 2018.

Norra stambanan går från Storvik via Bollnäs till Bräcke,hela banan är omkring 28 mil lång och används av godståg, regionaltåg samt några fjärrtåg. Delen mellan Ockelbo och Mo grindar och Döljebro-Holmsveden är idag enkelspårig och en svår flaskhals för blandad trafik på Norra stambanan. Trafikverket behöver därför öka kapaciteten och snabba upp tågföringen på banan för att klara det ökade trafikflödet som tillkommit i samband att med Ådals- och Botniabanans tagits i bruk.

Projektet innebär att ta fram handlingar för byggnation av nya mellanblocksignaler. Leverans sker i slutet av 2018. Tony Strandberg, Teamchef för Spår & Järnvägsteknik på Norconsult, är stolt och glad över att vunnit projekteringen. Teamet har tack vare hög orderingång kunnat anställa två nya signalprojektörer från JUNA-projektet samt en projektör från Campus Varbergs järnvägsprojektörs utbildning till kontoret Halmstad.