Norconsult står för akustiken i Stockholms stadsbibliotek

1928 stod Asplundhuset klart och var då ett av världens mest moderna bibliotek. Med tiden ställs allt större krav på ett bibliotek och det behöver anpassas till nya förutsättningar, som till exempel medborgarnas förändrade beteenden. Biblio­teket behöver bli mer flexibelt och tillgänglighetsanpassat. Det finns även en brist på exempelvis grupp- och mötesrum samt café.

Ombyggnationen omfattar huvudbyggnaden, Annexet och basarerna. Bygg­naderna står inför stora renoveringsbehov, då bland annat problem med fukt och sprickor har uppstått. Man planerar även för en ny samlingssal som ska rymma 200 personer.Norconsults akustikexperter kommer att projektera akustiken tillsammans med Caruso St. John Architects och Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB.

Akustik­uppdraget handlar om att lokalerna ska kunna användas till olika ändamål och vid alla tillfällen ha en bra ljudmiljö. Norconsult har varje år ett antal duktiga stu­denter som gör sina exjobb hos oss. Stadsbibliotekets stora öppna ytor gör att vi har nytta av examensarbeten som gjort utredningar som om maskering och öppna kontorslandskap. Beställare är Stockholms stad, i nära samarbete med kulturförvaltningen och Stockholms stadsbibliotek. Enligt den preliminära tidsplanen kommer genom­förandebeslut att tas hösten 2016 och genomförandet pågå 2017 till 2020, då det nya stadsbiblioteket kommer att invigas.