Norconsult står för klimatet i ny vinterarena

Skid-SM arrangerades på Lindbäcksstadion i Piteå i slutet av januari 2016. Strax intill tävlingsområdet har Darkathlon AB, där bland andra Charlotte Kalla är delägare, påbörjat ett projekt med att bygga en vintersportanläggning som kan nyttjas året om.

Den första delen, en 400 meter lång tunnel för skidåkning och däcktestverksamhet, invigdes under Skid-SM i slutet av januari 2016.

Drivs av förnyelsebar energi
På sikt ska anläggningen vara självförsörjande på energi. Anläggningen ska drivas med förnyelsebar energi i form av bland annat solceller och de egna vindkraftverk som planeras. För att klimatet i tunneln ska vara rätt, oavsett utomhusklimat, krävs en omfattande VVS-teknik. Norconsult i Piteå har utrett hur anläggningen ska passas in i topografin, utfört en geoteknisk undersökning samt utrett klimataspekterna (inklusive effekt- och energiförsörjning) gällande värme, sanitet, luftbehandling, styr- och övervakning, kyla och avfuktning.

- På VVS-sidan är vi vana att ordna bra inomhusklimat i luften, men en ny utmaning blir att skapa en skidåkningstunnel som även ska fungera som testbana för vinterdäck till person- och lastbilar, säger Berndt Hortlund, teamchef på Installationsteknik på Norconsult i Piteå.

Under namnet "Vision 2017" görs en storsatsning som ska resultera i bland annat hotell, stugby, campinganläggning och restauranger, en drygt 2 kilometer lång skidtunnel för längdåkning samt en inbyggd backe med en 500 meter lång nedfart. Skidtunneln ska även fungera för däcktester, vilka numera bara kan utföras under vinterhalvåret. Framöver ska tester kunna utföras i tunneln även under sommarhalvåret.

- Vi på markavdelningen i Piteå blev involverade i ett tidigt skede i projektet. Vi ingick i gruppen som utredde placeringen av skidtunneln och markprojektering av den första delen. Under resans gång tillkom testanläggningen för däck. Skidtunneln skulle anpassas efter kraven som däckindustrin ställde på provningsytan. De innebar att tunnels första 400 meter inte bara skulle anpassas efter bergets nivåkurvor utan dessutom vara plan. De var en utmaning men resultatet blev bra, säger Leif Palage, teamchef för Norconsults markavdelning i Piteå.