Norconsult ställer ut på Arkipelago

Ett aktivt samarbete mellan näringsliv och utbildning ser vi som en självklarhet. Därför deltar vi på ett antal arbetsmarknadsdagar under året för att knyta kontakt med studenterna på olika typer av utbildningar – bland annat Arkipelago som är arkitekturstudenternas arbetsmarknadsdag.

Arkipelago Sverige är samlingsnamnet på det samarbete som startades våren 2011 mellan arkitekturutbildningarna i Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå med Sveriges Arkitekter som huvudsamarbetspartner. Målet är att skapa olika typer av högkvalitativa mötesplatser mellan studenter, företag och organisationer kopplade till yrket. Utöver föreläsningar, mingelevent och workshops håller Arkipelago i årliga arbetsmarknadsdagar i respektive stad. Dessa mässor är våra huvudevent och har blivit den viktigaste mötesplatsen mellan studenter och branschen.

I år kommer vi på Norconsult delta som utställare på Arkipelago på tre orter:

  • Chalmers i Göteborg 27/2
  • BTH i Karlskrona 1/3
  • KTH i Stockholm 8/3

Klicka här för att se vilka mässor och arbetsmarknadsdagar vi deltar på 2019.