Bildtext: Norconsult köper ARA Engineering.

Norconsult stärker sig inom energi och elöverföring

Norconsult och ARA Engineering går samman för att stärka sin position på el- och energimarknaden. Samgåendet sker efter en längre tids gott samarbete.

− I och med köpet av ARA Engineering tillförs Norconsult solid kompetens inom högspänningsteknik. Vi ser fram emot att få ARA:s medarbetare som kolleger så att vi tillsammans kan bygga upp en stark kompetens inom högspänningsteknik på Norconsult i Skandinavien och internationellt. Våra kunder kommer att märka av detta genom ett ännu starkare och bredare tjänsteutbud, säger Egil Gossé, koncerndirektör för Norconsult, affärsområde Skandinavien.

ARA Engineering levererar högspänningstekniktjänster som omfattar kraftledningar, kabeldragning och transformatorstationer. Företaget har cirka 25 medarbetare och huvudkontor i Kopavogur på Island. ARA Engineering har även helägda dotterbolag i Chrzanow i Polen och i Oslo. I och med övertagandet av ARA Engineering är Norconsult nu även representerat på Island och i Polen.

− På ARA Engineering har vi byggt upp en solid miljö för kraftöverföringstjänster och vårt geografiska verksamhetsområde är globalt. Det passar väl ihop med Norconsults långa tradition av internationell närvaro. Våra två företag går även väl ihop när det gäller värdegrund och vi ser fram emot att bli en del av Norconsultkoncernen, säger Árni Björn Jónasson, vd för ARA Engineering.

En integrerad del av Norconsult från den 1 juliNorconsult är är en av Nordens största, och Norges ledande rådgivare inom samhällsplanering, projektering och arkitektur. Företaget har 3 250 anställda fördelade på 91 kontor i Norge och internationellt. Samtliga anställda vid ARA Engineering kommer att behålla sina tjänster när företaget från den 1 juli blir en integrerad del av Norconsult.

***

För mer information kontakta:

  • Norconsult: Benedicte Bratt Jakhelln, Senior kommunikationsrådgivare, mobil +47 93 82 20 60