Norconsult stödjer Earth hour

Den 25 mars släcks ljusen på Norconsult för att stödja Earth Hour. Vi släcker ljuset och i möjligaste mån mellan kl. 20.30 - 21.30 på samtliga Norconsultkontor runtom i Sverige, för att visa vårt engagemang och skicka en signal till världens beslutsfattare om att ta klimatfrågan på allvar. Tillsammans släcker vi ljuset för en ljusare framtid.