Norconsult stöttar flyktingar

Norconsult kommer därför stödja Röda korset i deras arbete med att hjälpa dessa utsatta människor. Företaget lägger en grundplåt och dessutom pågår en insamling bland Norconsults medarbetare.