CC0 - Snime - Pixabay

Norconsult stolt ramavtalsleverantör till Stockholms Stad

Norconsult har vunnit ytterligare två ramavtal med Stockholms Stad. De nya avtalen gäller detaljplanering och dagvattenhantering. Sedan tidigare har Norconsult även ramavtal inom gatuprojektering.

Norconsult växer över hela Sverige, inte minst i Stockholm. Ramavtalen med Stockholm Stad ligger till grund för ett viktigt samarbete med staden och har lagt grunden till många intressanta uppdrag. Sedan 2016 arbetar företaget bland annat med gatuprojekteringen i Norra Djurgårdsstaden, ett av Europas största stadsutvecklingsområden. Och genom de nya ramavtalen har ett antal uppdrag påbörjats.

- Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet inom dessa två nya områden och ser fram emot ett långt samarbete med Stockholms Stad, berättar Anna-Jeanette Larnelius, vVD och kontorsansvarig i Stockholm. Det är extra roligt att kunna läsa i utvärderingen av anbudsgivare kring dagvattenhantering att kunden värdesätter våra rutiner för kvalitetssäkring som visar att Norconsult har ett väl fungerande kvalitetsarbete, avslutar hon.