Foto: Jan Aleby, Norconsult

Norconsult tar fram ny översiktsplan för Göteborgs Stad

Norconsult ska hjälpa Göteborgs Stad att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Den nya översiktsplanen ska behålla samma inriktning som gällande plan från 2008; En tät, grön stad med blandat innehåll.

”Vi är stolta över de fina omdömen vi fick av Göteborgs Stad när vi vann ett så prestigefullt uppdrag. Vi fick högsta betyg på allt” säger Anna-Maria Ceder, teamchef på Team Plan på Norconsult.

Fler invånare ska få möjlighet till ett enkelt vardagsliv med gångavstånd till kollektivtrafik och service. Den nya översiktsplanen ska bygga vidare på de strategier som kommunnämnderna tagit fram sedan gällande översiktsplan antogs (Utbyggnadsstrategi, Trafikstrategi och Grönstrategi). Den nya översiktsplanen kommer självklart vara anpassad för digitala plattformar.

Norconsults erfarna planarkitekter, kulturgeografer, biologer och trafikingenjörer ska tillsammans med kommunens tjänstemän ta fram en samrådshandling till slutet av år 2018.

Carolin Folkeson kommer som uppdragsledare att hålla samman och leda Norconsults arbete med översiktsplanen. ”Vår bredd och erfarenhet gör att vi kan hjälpa kommunen med alla möjliga frågor som dyker upp längs vägen”, säger Carolin .”Det ska bli fantastiskt roligt att få bidra till en hållbar utveckling av Göteborg” avslutar hon.